top of page
Terapide Genç Adam

Genç Terapisi

Ergenlik, çocukluktan birey olmaya geçiş dönemi olarak nitelendirilir. İnsanın doğal yapısının en çalkantılı dönemi olarak da nitelendirebileceğimiz bu dönem, kendine özgü bazı sorunları beraberinde getirebilir.

Genç terapisi,  ergen bireyin sorunlarının kaynağını tespit ederek durumu çözmeyi hedeflemektedir.

Çözüme ulaşabilmek için ise genci anlamanın yanında onun bakış açısıyla olayları yorumlamak çok önemlidir.

Terapi sürecinin en önemli amacı , sorunların karmaşık bir hale gelmeden çözülmesi ve aile içi çatışmaların yıkıcı hale gelmesinin önlenmesidir. Bununla beraber gencin çocukluk dönemi ve birey olma süreci arasındaki söz konusu geçiş ortamında kendini tanımasına destek olmaktır.

bottom of page